Bananas To The Beat


I go bananas
Bananas to the beat

Le le lee
I mono wayso jambo pe janga poje
Onte myo sobo jo maame jauo peijosau
Kokonipi jao sobo jambo, jambo pomi peso

I go bananas
Bananas to the beat

Kokonipi ous tonko jado jo mousi nindu pou

O seeke ambo pelai kokonipi nai

Kokonipi ous, stono ambou

I go bananas
Bananas to the beat

Eo-o show me ambo jambo, jaambo jomo jo eethu eat

I go bananas
Bananas to the beat

Wojo bomo eso i jo pande beo bou
Sobo i jo postiau do peeta

I go bananas
Bananas to the beat

Mo le le o posi jambo mo le le kompie

Bo le le, bo le le
I go bananas
Bananas to the beat
I go banaanas, wo jo sombi jedo
Bananas to the beat, kwanto be pe io
To the beat
To the beat, cos lobo lobo le jo
To the beat
Bananas to the beat, e jo sambi ebo jo ame
Bananas to the beat
Bananas to the beat, wa pe o sio beo pe tojovlo peo
Bananas to the beat
Bananas to the beat
Bananas to the beat
Bananas to the beat, hugi oso pai
Bananas to the beat
Bananas to the beat
Bananas to the beatCaptcha