Hallelujah


Anong balita sa radyo at tv?
Ganun parin kumakapa sa dilim
Minsan naisip ko nang umalis nalang dito
Kalimutan ang lahat, lumipad, lumayo, oh
Bato bato sa langit, ang tamaan huwag magalit
Alam naman natin kung sino ang tuso
Sa bawat sumpang umiiyak, singil ko ay piso
Sa bawat lumuluhang dukha, alay ko'y dugo
May kasama ka kapatid, kaibigan
Hanggat ako'y humihinga
May pag-asa pa
Halleluuu, hallelujaaah
Sinong sawa, sinong galit
Sumigaw ngayong gabi
Halleluuu, hallelujaah
Halellujah

Run the blood of mine to convey
To see this faces in front of me
Yes we have, and we begin we are the scars from within
Im ashamed of what i become in the mirror,
The face of my one true enemy!!!
Hallelujah! some music!
Let's take control!!!
If i have to take this message door to door
See myself in every soul!!!
With the mission
I'll make this my personal mission!!!
Save me from the fire, from the fire,
Save me from the fire!!!
Ngayong gabi
Ako ang sundalo mo
Habang ika'y tulog
Ako'y gising nakabantay sa iyo,
Kasi mahal kita, kita mo,
Pag-ibig ko sayo lamang
May kasama ka kapatid, kaibigan
Hanggat ako'y humihinga
May pag-asa pa
Halleeluuu, halleluiaaah
Sinong sawa, sinong galit
Sumigaw ngayong gabi
Haleluu, halleluiaah (2x)Captcha
Widget
The Bamboo Hallelujah are brought to you by Lyrics-Keeper. You can use lyrics widget for karaoke. We tried to make lyrics as correct as possible, however if you have any corrections for Hallelujah lyrics, please feel free to submit them to us. If you want to download this song in mp3 you can visit one of our music sponsors.