Fighting Spirits


Yume oi kakete tata kaitsu su ke rou
Ai to yuu kitto yuusshou
koro ura ego wa ore nou bu yushuu
chikara no teki ni goe no mawa re
MAISSHOOOU
WOW WOW WOW WOW YEAH YEAH
WOW WOW WOW WOW YEAH YEAH

hitori mo uchi se de kiai
koto mo omaegai debareru
kono sekai no hate mademo
ore toi issho ni yukou
shizen ni chuwa
ai o asshu ni uto
kagayakene o samase
youssha GET RIP!

you ni kaere
sora kake te koi ore no ere yuuhi ni
minna tachi yagare shasihou
subete no teki no uchita o tsukame
minna no kibou dai te kakeru
SHAISHOOOU
WOW WOW WOW WOW YEAH YEAH
WOW WOW WOW WOW YEAH YEAH

kizutsui takeno kaeba yasu meru
toki no nasyo no nai
take no tata ka umu chi te issho ga
minna gi ru kono tanno shi
minna tachi i kuri
kimisu no kara kutta
kimi kesei su shi dakedo
Takao hai yasshu ai!
i iu yuwasui

michi nochi ni kara o
shinjitte iki ru
sunda kokoro o fighter
chichu toua ijou mienai kizuna
michika kara na zu kanaete yaru ze !
kono kesheuwa todoku no yakushoku
sekai you aikeni batoroshu !
moeno buetto habaa senkai
tetono chikara o yume no chikara o
KAISSHOOOU

Yume oi kakete tata kaitsu su ke rou
Ai to yuu kitto yuusshou
koro ura ego wa ore nou bu yushuu
chikara no teki ni goe no mawa re
sora kake te koi ore no ere yuuhi ni
minna tachi yagare shasihou
subete no teki no uchita o tsukame
minna no kibou dai te kakeru
SHAISHOOOU

chikara no teki ni goe no mawa re
MAISSHOOOUCaptcha
The Beyblade Fighting Spirits are brought to you by Lyrics-Keeper. You can use lyrics widget for karaoke. We tried to make lyrics as correct as possible, however if you have any corrections for Fighting Spirits lyrics, please feel free to submit them to us. If you want to download this song in mp3 you can visit one of our music sponsors.