Brownman Revival: Ikaw Lang Ang Aking Mahal Song Lyrics

Ikaw Lang Ang Aking Mahal


Tanong mo sa akin
Sino ang aking mahal
Tanong mo sa akin
Sagot ko'y di magtatagal

Ikaw lang ang aking mahal
Ang pag-ibig mo'y aking kailangan
Pag-ibig na walang hangganan
Ang aking tunay na nararamdaman

Isa lang ang damdamin
Ikaw ang aking mahal
Maniwala ka sana
Sa akin ay walang iba

Ang nais ko sana'y inyong malaman
Sa hilaga o sa timog o kanluran
Kahit saan pa man ang aking isisigaw
Ikaw ang aking mahal

Ang nais ko sana'y inyong malaman
Sa hilaga o sa timog o kanluran
Kahit saan pa man
Ang aking isisigaw
Ikaw ang aking mahal
Ikaw ang aking mahal
Ikaw ang aking mahalCaptcha
Widget
The Brownman Revival Ikaw Lang Ang Aking Mahal are brought to you by Lyrics-Keeper. You can use lyrics widget for karaoke. We tried to make lyrics as correct as possible, however if you have any corrections for Ikaw Lang Ang Aking Mahal lyrics, please feel free to submit them to us. If you want to download this song in mp3 you can visit one of our music sponsors.