ProloogJudge:

Maar waarom, Lucheni?
Waarom heb je keizerin Elisabeth vermoord?
Lucheni:
Alla malora!
Judge:
Antwoord, Luigi Lucheni!
Lucheni:
Waarom, waarom?
Elke nacht weer diezelfde vraag, al honderd jaar
Wat heeft het voor zin?
Merda, ik ben dood!
Judge:
De laffe aanslag op de keizerin van Oostenrijk
Lucheni:
Va a farti fottere!
Judge:
Onthul eindelijk de motieven!
Lucheni:
De motieven? Ik heb haar vermoord omdat ze het wilde!
Judge:
Praat geen nonsens
Lucheni:
Ze wou het zelf! Daarvoor zijn er betrouwbare getuigen
Judge:
Wat voor getuigen zijn dat?
Lucheni:
Haar tijdgenoten, jawel Komen maar niet tot rust Spreken nog steeds over
Elisabeth!
The Dead:
Verzonken is het keizerrijk
Vergaan het vlees
Verbleekt de glans
Maar in het duister Dodenrijk
Daar danst men snachts de Dodendans
Haat, Dood, waanzin die ons drijft
Nijd, nood, plicht die ons negeert
Rouw, roem, alles wat ons blijft
Waan, doem, alles ging verkeerd
Elisabeth, Elisabeth
Jij was alleen, tot op het eind
Een raadsel werd ons voorgezet
De oplossing werd nooit bekend
Zwak, schuw, heilig en vervloekt
Teer, ruw, eenzaam en begeerd
Wild, mak, naar geluk op zoek
Sterk, zwak, wat ging er verkeerd?

Lucheni:
Niemand was zo trots als zij
Zij heeft jullie veracht
En jullie staan, vol oppervlakkigheid
Dead:
In het ravijn van de tijd!
Lucheni:
Niemand heeft haar ooit echt goed begrepen
Nooit gaf ze haar vrijheid op
Ze flirtte met de Zwarte Machten!
Dead:
Zij heeft gedaan wat wij vervloekten
De Duisternis heeft zij begeerd!
Allen dansten met de Dood
Maar niemand als Elisabeth (4x)
Lucheni:
Attenzione! Zijne Majesteit de Dood!
Ik kan kan maar niet verklaren
Death:
Ik kan maar niet verklaren
Dat oude lied
Dat sedert al die jaren
Me nooit verliet
Ook al klinkt het hemels
Duivels is de pijn
Volgens mensen moet het liefde zijn
Ik kom de mensen halen
Het laat me koud
Ik doe het zonder dralen
Jong of oud
Hoe kon ik zo week zijn?
Wat was mijn motief?
Simpel dit:
Ik had haar werkelijk lief
Het tweede verhoor
Judge:
U ontwijkt de vragen, Lucheni Liefde, Dood geen sprookjes!
Lucheni:
Maar ik zeg het U toch! Zij hield van de Dood! En hij hield van haar!
Judge:
Voor de laatste maal, Lucheni, wie zaten hier achter?
Lucheni:
De Dood, alleen de Dood!
Judge:
Het motief, Lucheni!
Lucheni:
De liefde! Un grande amore, hahahahahahaha!
The Dead:
Elisabeth
Lucheni:
Elisabeth!
Death:
Elisabeth!
Lucheni:
Elisabeth!
Death:
Elisabeth!
The Dead:
Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth!Captcha
Widget
The Elisabeth Soundtrack Proloog are brought to you by Lyrics-Keeper. You can use lyrics widget for karaoke. We tried to make lyrics as correct as possible, however if you have any corrections for Proloog lyrics, please feel free to submit them to us. If you want to download this song in mp3 you can visit one of our music sponsors.