SanaSana ang buhay ay walang dulo o hangganan
Sanay wala ng taong mahirap o mayaman
Sanay iisa ang kulay, sana ay wala ng away
Sanay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo
Sanay pag-ibig na lang ang isipin, sanay magkatotoo
Sanay laging magbigayan
Sanay laging magmahalan
Sana ang taoy hindi nagugutom o nauuhaw
Sanay hindi na gumagabi o umaaraw
Sana ay walang tag-init, sana ay walang taglamig
Sanay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo
Sanay pag-ibig na lang ang isipin, sanay magkatotoo
Sanay laging magbigayan
Sanay laging magmahalan
adli
Sanay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo
Sanay pag-ibig na lang ang isipin, sanay magkatotoo
Sanay laging magbigayan
Sanay laging magmahalan
Sanay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo
Sanay pag-ibig na lang ang isipin, sanay magkatotoo
Sanay laging magbigayan
Sanay laging magmahalanCaptcha
Widget
The Florante Sana are brought to you by Lyrics-Keeper. You can use lyrics widget for karaoke. We tried to make lyrics as correct as possible, however if you have any corrections for Sana lyrics, please feel free to submit them to us. If you want to download this song in mp3 you can visit one of our music sponsors.