Sana


Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan
Sanay wala ng taong mahirap o mayaman
Sanay iisa ang kulay, sana ay wala ng away
Sanay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo
Sanay pag-ibig na lang ang isipin, sanay magkatotoo
Sanay laging magbigayan
Sanay laging magmahalan
Sana ang taoy hindi nagugutom o nauuhaw
Sanay hindi na gumagabi o umaaraw
Sana ay walang tag-init, sana ay walang taglamig
Sanay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo
Sanay pag-ibig na lang ang isipin, sanay magkatotoo
Sanay laging magbigayan
Sanay laging magmahalan
adli
Sanay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo
Sanay pag-ibig na lang ang isipin, sanay magkatotoo
Sanay laging magbigayan
Sanay laging magmahalan
Sanay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo
Sanay pag-ibig na lang ang isipin, sanay magkatotoo
Sanay laging magbigayan
Sanay laging magmahalanCaptcha