Nagovori


Nagovori bela zena, ciganina da ne luta, drumovima, nagovorila
Nagovori otac sina, da ne pije s' kumovima samo tebe nisam
mogla ja

REF:
Nagovori majka, svog jedinca da se zeni, da u vojsku podje
s' prvom lastom sa jeseni, samo tebe nisam mogla ja
Nagovori ljubav ratnika da frulu svira, srce bogatasa da sirotu
dragu dira, samo tebe nisam mogla ja

Nagovori suma vuka, da prezimi sa jagnjecima suma vuka,
nagovorila Nagovori sunce grozdje, da zri danom u ne vreme
samo tebe nisam mogla ja

REF:
Nagovori majka svog jedinca da se zeni, da u vojsku podje s'
prvom lastom sa jeseni, samo tebe nisam mogla ja Nagovori ljubav
ratnika da frulu svira, srce bogatasa da sirotu dragu dira,
samo tebe nisam mogla ja Da mi kazes, da mi kazes da!

REFCaptcha