Ulanhiwaga ng panahon
akbay ng ambon
sa pyesta ng dahon
ako'y sumilong

daan-daang larawan ang nagdaraan sa aking paningin
daan-daang nakaraan ibinabalik ng simoy ng hangin

tatawa na lamang o ba't hihikbi
ang aking damdamin pinaglalaruan ng baliw at ng ulan
at sinong di mapapasayaw ng ulan
at sinong di mababaliw sa ulan

hinulog ng langit
ang siyang ng ampon
libo-libong alaala dala ng ambon

daan-daang larawan ang nagdaraan sa aking paningin
daan-daang nakaraan ibinabalik ng simoy ng hangin

tatawa na lamang o bakit hindi
ang aking damdamin pinaglalaruan ng baliw at ng ulan
at sinong di mapapasayaw ng ulan
at sinong di mababaliw sa ulanCaptcha

Comments

 
Original Pinoy Music     2011-12-31 02:18    
This song is really nice.
Support OPM! \m/
Dont let the spirit die!
 
Pewee m.salih     2010-10-17 03:27    
My name is pewee! I like this song vry much. . Kapag um
Widget
The Rivermaya Ulan are brought to you by Lyrics-Keeper. You can use lyrics widget for karaoke. We tried to make lyrics as correct as possible, however if you have any corrections for Ulan lyrics, please feel free to submit them to us. If you want to download this song in mp3 you can visit one of our music sponsors.