Pa


zoals je daar nu zit je haren bijna wit
de rimpels op je handen
zo vriendelijk en zacht wie had dat ooit gedacht
je bent zoveel veranderd
ik werd niet wat jij wou maar pappa luister nou
ik doe de dingen die ik doe met mun ogen dicht

jij was heel wat van plan maar daar kwam weinig van
ik lever geen prestaties
ik heb niet veel geleerd deed alles net verkeerd
heb moeite met relaties
ik loop niet in de rij ik breek en vecht me vrij
en doe de dingen die ik doe met mun ogen dicht

knoop je jas dicht doe un das om was eerst je handen
kam je haren recht je schouders denk aan je tanden
blijf niet hangen recht naar huis toe spreek met twee woorden
stel je netjes voor eet zoals ut hoort en zeg u

ik sta hier en ik zing ik doe gewoon mun ding
dat moet je accepteren
ach luister nou toch pa het is nog niet te laat
want leven kun je leren
ik weet niet waar ik sta loop niemand achterna
maar doe de dingen die ik doe met mun ogen dicht

knoop je jas dicht doe een das om was eerst je handen
kam je haren recht je schouders denk aan je tanden
blijf niet hangen recht naar huis toe
spreek met twee woorden
stel je netjes voor eet zoals ut hoort en zeg uCaptcha
Widget
La canción de Doe Maar Pa es presentada a usted por Lyrics-Keeper. Es posible utilizar widget como karaoke de la canción Pa, si hay la posibilidad de cargar el acompañamiento(archivos .kar y .mid). Es accesible también la traducción correcta de las canciones para ciertas composiciones Puede descargar también la traducción de letra de cancion Pa aquí. Tratamos las letras de la cancion sean más exactas, por eso si usted tiene ciertas correcciones sobre la letra de cancion, expidelos por favor. Si quiere descargar gratis la canción Doe Maar Pa nel formato mp3, visite a uno de nuestros patrocinadores musicales.