La Colla


LA COLLA
A les golfes d'una casa gran
Que entre tots vam haver d'apariar
Tot un mon per aprendre
Sense pares ni mestres
Viatge a Itaca i King Crimson al plat
I els primers canutets d'amagat
Sota aquella mirada
De un tal Che Guevara
I era alli tancats
On ens vam fer grans
Sense pensar mai
Que el desti ens deixaria els vidres trencats
Amics d'abans,
Tants anys sense veure'ls, en sec tan estranys
Antics companys,
Que el dia que els trobes promets de trucar-los dem
Cauen del calendari els fulls
I amb cada un ens sentim ms vencuts
Per sovint fent memria
Oblidem les cabries
El desti ens ha anat escampant
I enyorem les estones plegats,
Les agendes son plenes
Massa feina i problemes
No sabem ni on som
Cadascu al seu mon
Esperant el torn
Que la vida ens convidi a ballar altre cop
Amics d'abans
Tants anys sense veure'ns, en sec tan estranys
Antics companys
Que el dia que els trobes promets de trucar-los dem
I malgrat el temps
Rera cada gest
Reconec el nen
Que els diumenges es colava per entrar al ball
Amics d'abans,
Tants anys sense veure'ns, en sec tan estranys
Antic company
Encara que no t'ho creurs
Prometo trucar-te dem,
Encara que no t'ho creurs
Prometo trucar-te demCaptcha
Widget
La canción de Els Pets La Colla es presentada a usted por Lyrics-Keeper. Es posible utilizar widget como karaoke de la canción La Colla, si hay la posibilidad de cargar el acompañamiento(archivos .kar y .mid). Es accesible también la traducción correcta de las canciones para ciertas composiciones Puede descargar también la traducción de letra de cancion La Colla aquí. Tratamos las letras de la cancion sean más exactas, por eso si usted tiene ciertas correcciones sobre la letra de cancion, expidelos por favor. Si quiere descargar gratis la canción Els Pets La Colla nel formato mp3, visite a uno de nuestros patrocinadores musicales.