Letra de canción de Els Pets: No N'hi Ha Prou En Ser Català

No N'hi Ha Prou En Ser Català


Quin muermo, quin rotllo,
quina merda de 6 milions

No es mullen, no es mouen,
no els molestis, no siguis plom

Mentre tinguin la botigueta i un bon xec a final de més,
tant els hi fot que voti Fraga, Pujolet o el rei

Espanya, Burundi, o Catalunya, tot és igual
Les dretes, les esquerres o ve el centre,
tant els hi fa

Et diuen que ets idealista i que el temps ja t'ho canviarà,
que encara que sembli mentida ells ja ho ha passat

Oooa, no n'hi ha prou amb ser català
Aaao, per molt que siguem una nació
Oooa, no n'hi ha prou amb ser català
Aaao, cal que ho tinguem molt clar

Les dretes, les esquerres o ve el centre, tot és igual
Espanya, Burundi, o Catalunya, tant els hi fa
Et diuen que ets idealista i que el temps ja t'ho canviarà,
que encara que sembli mentida ells ja ho ha passat

Oooa, no n'hi ha prou amb ser català
Aaao, per molt que siguem una nació
Oooa, no n'hi ha prou amb ser català
Aaao, cal que ho tinguem molt clarCaptcha
La canción de Els Pets No N'hi Ha Prou En Ser Català es presentada a usted por Lyrics-Keeper. Es posible utilizar widget como karaoke de la canción No N'hi Ha Prou En Ser Català, si hay la posibilidad de cargar el acompañamiento(archivos .kar y .mid). Es accesible también la traducción correcta de las canciones para ciertas composiciones Puede descargar también la traducción de letra de cancion No N'hi Ha Prou En Ser Català aquí. Tratamos las letras de la cancion sean más exactas, por eso si usted tiene ciertas correcciones sobre la letra de cancion, expidelos por favor. Si quiere descargar gratis la canción Els Pets No N'hi Ha Prou En Ser Català nel formato mp3, visite a uno de nuestros patrocinadores musicales.