Pau


Pau treballa i estudia,
repassa apunts i llibres
sota el taulell mig d'amagat

d'una petita oficina
on es guanya la vida
amb un contracte temporal

Pau comparteix la nevera
amb dos companys de feina
i un marroquí mig ilolegal

i a l'habitació somia
amb una gironina
que viu al bloc que hi ha al davant

Pau és com la resta,
quan beu molt molesta
les cambreres dels locals

Però al mateix temps es mou,
vol canviar el mon

Pau no espera des de la trinxera
Pau te clar que no vol renunciar
Pau no es queda resignat al terra
Pau demà tornarà a començar

Pau te proves cada dia
de la pornografia que escampa
el mon neoliberal

Pau hi ha cops que desespera
però sap que no hi ha treva
en un combat tan desigual

Pau no és cap heroi,
no te vocació
de ser carn de santoral

Però per dormir tranquil
ha de seguir

Pau no espera des de la trinxera,
Pau te clar que no vol renunciar
Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començarCaptcha
La canción de Els Pets Pau es presentada a usted por Lyrics-Keeper. Es posible utilizar widget como karaoke de la canción Pau, si hay la posibilidad de cargar el acompañamiento(archivos .kar y .mid). Es accesible también la traducción correcta de las canciones para ciertas composiciones Puede descargar también la traducción de letra de cancion Pau aquí. Tratamos las letras de la cancion sean más exactas, por eso si usted tiene ciertas correcciones sobre la letra de cancion, expidelos por favor. Si quiere descargar gratis la canción Els Pets Pau nel formato mp3, visite a uno de nuestros patrocinadores musicales.