Pljuni I Zapjevaj Moja JugoslavijoPadaj silo i nepravdo,
Svan'o ti je sudnji dan,
Bjeste od nas nocne tmine,
Svanuo je i nas dan

Pljuni i zapjevaj!
Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo!
Matero i maceho, tugo moja i utjeho
Moje srce, moja kuco stara,
Moja dunjo iz ormara,
Moja nevjesto, moja ljepotice,
Moja sirota kraljice,
Jugo, Jugice

Ovaj hljeb, evo lomim,
Moja Jugoslavijo,
Za tebe i bolje dane,
Konje neosedlane
Ovdje kome ne porastu zubi,
E, kukala mu mati
Ovdje nikad nece copor naci,
Ko ne nauci urlati

Jugoslavijo na noge,
Pjevaj nek' te cuju,
Ko ne slusa pjesmu,
Slusace oluju!

Ovaj hljeb, evo lomim,
Moja Jugoslavijo,
Za tebe i bolje dane,
Konje neosedlane,
Moje srce, moja kuco stara,
Moja dunjo iz ormara,
Moja nevjesto, moja ljepotice,
Moja sirota kraljice

Jugoslavijo na noge,
Pjevaj nek' te cuju,
Ko ne slusa pjesmu,
Slusace oluju

Jugoslavijo na noge,
Pjevaj nek' te cuju,
Ko ne slusa pjesmu,
Slusace olujuCaptcha
La canzone Bijelo Dugme Pljuni I Zapjevaj Moja Jugoslavijo è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Pljuni I Zapjevaj Moja Jugoslavijo, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Pljuni I Zapjevaj Moja Jugoslavijo. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Pljuni I Zapjevaj Moja Jugoslavijo nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.