La Colla


LA COLLA
A les golfes d'una casa gran
Que entre tots vam haver d'apariar
Tot un mon per aprendre
Sense pares ni mestres
Viatge a Itaca i King Crimson al plat
I els primers canutets d'amagat
Sota aquella mirada
De un tal Che Guevara
I era alli tancats
On ens vam fer grans
Sense pensar mai
Que el desti ens deixaria els vidres trencats
Amics d'abans,
Tants anys sense veure'ls, en sec tan estranys
Antics companys,
Que el dia que els trobes promets de trucar-los dem
Cauen del calendari els fulls
I amb cada un ens sentim ms vencuts
Per sovint fent memria
Oblidem les cabries
El desti ens ha anat escampant
I enyorem les estones plegats,
Les agendes son plenes
Massa feina i problemes
No sabem ni on som
Cadascu al seu mon
Esperant el torn
Que la vida ens convidi a ballar altre cop
Amics d'abans
Tants anys sense veure'ns, en sec tan estranys
Antics companys
Que el dia que els trobes promets de trucar-los dem
I malgrat el temps
Rera cada gest
Reconec el nen
Que els diumenges es colava per entrar al ball
Amics d'abans,
Tants anys sense veure'ns, en sec tan estranys
Antic company
Encara que no t'ho creurs
Prometo trucar-te dem,
Encara que no t'ho creurs
Prometo trucar-te demCaptcha
Widget
La canzone Els Pets La Colla è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone La Colla, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone La Colla. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone La Colla nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.