Testo canzone di Klein Orkest: Alleen En In Z'n Eentje

Alleen En In Z'n Eentje


Daar loopt ie alleen, alleen en in z'n eentje,
Z'n lichaam nog kleiner dan z'n tas
Daar loopt ie alleen, te dromen in z'n eentje,
Z'n wereld nog groter dan zijn bosatlas

Hij spreidt z'n jas tot vleugels,
En de wind die neemt hem mee
Hij zweeft hoog boven het schoolplein
En dan lanDT ie met dee tee

Daar zit ie alleen, alleen en in z'n eentje,
Naast het aquarium in de klas
Daar zit ie alleen en schrijft met z'n vinger
De naam van de mooiste maanvis op 't glas

Hij leest boven de oefening
De vetgedrukte zin:
Vul op elk stippellijntje,
Niet meer dan n woord in!Captcha
La canzone Klein Orkest Alleen En In Z'n Eentje è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Alleen En In Z'n Eentje, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Alleen En In Z'n Eentje. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Alleen En In Z'n Eentje nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.