Yolla Yarim Tez Yolla


Daðlar aþtým hazar eyledim
Her gördüðüm güzele nazar eyledim
Hakikat sofrasý kurulunca
Bir salkým üzüme Pazar eyledim

Söylemeye varmýyor dilim
Sazým çalmaz oldu tutmuyor elim
Ben ettim sen eyleme güzelim
Ne olur affet beni allah aþkýna
Yolla yarim tez yolla
Oyalý da mendil sar yolla
Ýki tel kopar saçýndan
Kýnalý da mendil sar yolla

Yolla, yolla, yolla, meleklere ver yolla
Yolla, yolla, Yeter beklettiðin beni allah aþkýna
Yolla yarim tez yolla
Oyalý da mendil sar yolla
Ýki tel kopar saçýndan
Kýnalý da mendil sar yollaCaptcha
Widget
La canzone Manco Baris Yolla Yarim Tez Yolla è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Yolla Yarim Tez Yolla, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Yolla Yarim Tez Yolla. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Yolla Yarim Tez Yolla nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.