Jim BestNa scenie blasku wiate
Znw to samo
Gram solwe kochaj mnie
Tysice twarzy mam przed so
Przed moj strone wielbi mnie
Ja jestem dla nich bogiem
Ja jestem bogiem ich
Dziewczyny krzycz jeszcze, jeszcze
To naprawde wierze w nie
Tak, tak ja jestem Jim Best
Prawde mwic najlepszy z najlepszych
Tak wszyscy kochaj mnie
Jeste idolem wielbi cie
Tak, tak ja jestem Jim Best
Prawde mwic najlepszy z najlepszych
Tak wszyscy kochaj mnie
Jeste idolem wielbi cie
Tak duo forsy mam ju teraz pieknych kobiet
Kopotw brak
Ciskam w rece gruby pienidz
Pracowaem na to tyle lat
Ja jestem dla nich bogiem
Ja jestem bogiem ich
Caymi rodzinami ju od tylu dobrych lat
Suchaj mnie
Tak, tak ja jestem Jim Best
Prawde mwic najlepszy z najlepszych
Tak wszyscy kochaj mnie
Jeste idolem wielbi cie
Tak, tak ja jestem Jim Best
Prawde mwic najlepszy z najlepszych
Tak wszyscy kochaj mnie
Jeste idolem wielbi cieCaptcha
Widget
La canzone Myslovitz Jim Best è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Jim Best, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Jim Best. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Jim Best nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.