Sciamu A Ballare


Rit
Beddrha preparate stasira c'? la festa
ne sciamu a ballare annanti a mare
c'? gli amici cu le amiche anu de pressa
nu li facimu spettare ca a ddrhai amu scir
Fabio
ca sulla litoranea c'?te gi? casinu
tocca cu riamu mprima cu nu ne imbottigliamu
cussi ca mancu nu menutu ne li perdimu
stai bona dai camina mena sci? ballamu
ecceb?te oimmena quanta gente
tutti pijati bueni te stu ritmu avvolgente
sienti c? bellu discu ca lu selecta sta minte
sienti c? bella ndore ca intra l'aria se sente
e quistu ? sulu l'iniziu te st? grande serata
la parte chi? bella mica ncora a riata
a bbitere quandu tutti li cantanti se cucchianu
e unu dopu l'auru sullu microfono cantanu
RIT
fatte beddrha pe sta sira c? na festa
ne scuamu a ballare a innanzi a mare
c'?te musica dal vivu a sulla spiaggia
spettamu lu sule ca te ddrhai a riare
Marina
spettu finu a quando sentu ca lu ritmu ? giustu
nu riescu cu me tegnu cu melodie tocca cumpangnu
stu tiempu ca nu me cuttentu sulu ballu
quiddrhu riestu ca me chiama ogne fiata cu mpunnu
senza nci penzu ddo fiate me vvicinu allu selecta
ncora chi? preciata quannu la gente me sta spetta
nc? nu motivu ci lassu tuttu pe sta danza
quista ae alla gente cauta ca ne tae ancora chi? forza
moi moi gira st? discu ca ieu nun ci spettu cchiui
moi tamme ritmu ca mpoggia li pensieri mei
moi moi ogghiu cantu perc? me st? presciu
lu core miu ? cautu e pe bui st? pigghia fuecu
Nando
lu suonu mo intra l'aria tae sapore te festa
la gente lu st? cerca cussi cu se ddefrisca
e nu st? biciu l'ura ccantu quiddrhu ca penzu
basta te quardi ntornu e sai quiddrhu ca sentu
ci canta e ci balla suntu na cosa sula
? meiu stai cu mie e nu te sienti chi? sula
lu giurnu me distrugge ma la notte consola
percene culla musica ? na cosa sula
se moi tie ai te pressa st? ritmu te rilassa
se mo nu tieni voglia sta danza te risveglia
se nu la canuscivi mo nu la puei lassare
st? ria te lu Salentu ma rimane inta lucore
Rit

Rico
sciamune,sciamune beddrha maniciate
mena moi iestite,c'? buei tie mintite,
tantu me piaci sempre e comunque,
s? sempre bella quando s? semplice
hoimmena c'? s? beddra stasira
sinti propiu na luce ntra l'aria
ae chiu te n'ura ca te sta spettu
n'amu fumatu gi? quasi tuttu
poi nu me dire ca te sta scattu
ca imme scire ieu te lia dittu
ca stau de sciana stasera
oiu sentu musica ‘ntra l'aria
oiu b? mpunnu a cu fazzu casinu
selecta gira lu discu ca a quai ni dirtimu
ncete li dj pronti unu pe dunu
cussi culla gente ne unimu
RitCaptcha
Widget
La canzone Sud Sound System Sciamu A Ballare è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Sciamu A Ballare, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Sciamu A Ballare. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Sciamu A Ballare nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.