112 Intro.


[Puff Daddy:]

Yeah, that's what
I'm talkin' 'bout
Sounds real dramatic
Like something's coming
Got that real intro
Type vibe to it
Yeah enough of
The smooth sh*t
It's bad boy baby
They go by the name of
Q, Mike, Slim, Daron
And this is part three
You know like the third album
Like the third time
We've been here
Like Part III motherf***ers
And oh yeah
They represent the ATL
Come on

[112:]

Just a little 112
Is all you need
Just a little 112
Is all you need
Just a little 112
Is all you need, oh yeah
Just a little 112
Is all you need

[Puff Daddy:]
Let's do itCaptcha
Widget
Liedje 112 112 Intro. is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 112 Intro.mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 112 112 Intro. downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 112 Intro. in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.