Don't Go Away


112
(Don't)
Don't you
(Go)
Go
(Away)
Don't you go away my baby
(Girl I)
Girl I
(Need you so)
Need you, baby don't you go
(Baby, don't)
Baby
(Go)
Baby
(Away)
Don't go away from me
Baby let me love you for the rest of your life
112
Love you
YeahCaptcha
Liedje 112 Don't Go Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Go Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 112 Don't Go Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Go Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.