One Love


Baby I kep on lovin you
Since the day we S-E-PERATEDi could not htink of my fine young lady
I loved you for moments of years and more
Baby How I LOVE U!
You gave me heart and room to breathe you gave me dreams that i still NEEED
Baby All i can say is I NEED YOU to unbreak my heart to give me life
and make me better than the rest baby i need you to me MY BESSST Friendyea baby I LOVE yOUCaptcha
Widget
Liedje 2 Gether One Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Gether One Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.