Empty One


fight, waste your time argue
I'll be, yeah that's good enough for me
labels, struggle for your pigeon hole
grabbing with both hands
snob, but you think your cool as fuck
talk shit about love and understanding
understand you're looking down your nose
you only like the cool bands

ehhh this is what i say
yo this is what you mean to me
you make me feel

fight, waste your time argue
I'll be, yeah that's good enough for me
labels, struggle for your pigeon hole
grabbing with both hands
snob, but you think your cool as fuck
talk shit about love and understanding
understand you're looking down your nose
you only like the cool bands

what you are is what you think you are
are two different things looking down
your nose might do you now but when the
fat chick sings yo will be the empty one
and that's a promise
you will be the empty one

empty yaa

what you are and what you think you are
are two different things looking down
your nose might do you now but when the
fat chick sings you will be the empty one
and that's a promise
you will be the empty one
empty one

and that's a promise
the empty one

empty yaaCaptcha
Liedje 28 Days Empty One is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Empty Onemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 28 Days Empty One downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Empty One in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.