Goodbye


Thought I left you all behind
put you all out of my mind
thought I made it clear that
I just didn't want to be near you again
you could never be classed as a friend
and we both know that it was time to go

And as I walked away distinctly
remeber hearing you say
under your breath yeah he'll be back
but I didn't come back did I? did I?
respect is what you lack
respect is what you lack

Now you are just the same
no you haven't changed a bit
the same old shit you think that we are old
friends cause I've got soemthing you want
I saw my cue so whats up with you

And as I walked away I distinctly
remember hearing you say
under your breath yeah he'll be back
but I didn't come back did I? did I?
respect is what you lack
respect is what you lack
goodbye again
we both know that it just had to end

And as I walked away I distinctly
remember hearing you say
under your breath yeah he'll be back
but I didn't come back did I? did I?
respect is what you lack
respect is what you lack
goodbye again
we both know that it was time to goCaptcha
Liedje 28 Days Goodbye is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goodbyemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 28 Days Goodbye downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Goodbye in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.