Information Overload


too many messages multi media sponge
too many to address I guess
you could say I'm out lunch
television tells me what to think
I don't even realise I know nothing

nothing at all
nothing at all
I know nothing

Mulder tells me what to think
lunatics what would they know
coke can tell me what to drink
I can consume with nothing to show
Jerry makes me feel better
I call them all freaks and do the Jerry call
nothing makes you realise I know nothing
nothing at all

I know nothing
nothing, nothing
you won't know nothing

I took with one hand and pushed
away with the other
still my cup overflows
can't make up my mind one way
or the other information overload

can't make up my mindCaptcha
Widget
Liedje 28 Days Information Overload is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Information Overloadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 28 Days Information Overload downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Information Overload in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.