January


January
January to the one
January to the nine
I swear I've found my piece of mind

Can you let me tell you the rest of your life?
That you can be anything if you so please and you try
You just try

What can I say?
I try
Words will not suffice
To express the emotion that seems to just flood from your eyes
When January comes in the summer time
The marker one and nine
We'll celebrate your life

In January

When you woke up and you looked up for the first time
And I looked into your eyes
You changed my fucking lifeCaptcha
Liedje 28 Days January is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Januarymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 28 Days January downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje January in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.