Kool


you want so much for everyone
to like you for who you really are
but you care about it so much
you won't be yourself
but I know you feel so much better
than that and I know you
would not have to let someone else
do this bullshit to you
what I want to know is why you let
those fucking wankers talk to you like that

what makes you think they are so kool

you want so much for everyone
to like you for who you really are
but you care about it so much
you won't be yourself
is it because for them
everything seems to go so well
not like you because you struggle
for everything like hell
let me tell you I respect that
because it's easy when it's easy

what makes you think they are so koolCaptcha
Liedje 28 Days Kool is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Koolmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 28 Days Kool downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kool in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.