Photos


You always gave your four-leaf clover
It's over
And I don't know if I'm gonna see your face again
You always gave your four-leaf clover
It's over
And I don't know if you're coming back to earth again

I hope there's a heaven and the light's good
I hope you can see us all from there
I don't have faith to just fall back on
Got photos, memories and an empty space
Nothing will feel the same now you've gone

I cannot dignify this let alone justify it
You had got it so together
You found your perfect subject
Completed composition
What am I meant to learn from this?Captcha
Widget
Liedje 28 Days Photos is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Photosmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 28 Days Photos downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Photos in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.