Songtekst van 30 Odd Foot of Grunts: Unfaithful Man

Unfaithful Man


Unfaithful Man
(Cochran,Crowe)

Unfaithful man, tearing up the garden
Unfaithful man, I asked of you such simple things
Telling yourself what you feel inside,
Is not the pain of those who hide,

Telling yourself over again,
You will never feel a thing
You're ten foot tall, unfaithful man

Where were you, when you found out
Those things you hide, are talked about
Believe in the way you move around,
If you don't stand still you won't get found
Telling yourself over again
You will never feel a thing
You're ten foot tall, unfaithful man

Telling yourself what you feel inside,
Is not the pain of those who hide
Telling yourself over again
You will never feel a thing
You're ten foot talland bulletproof,
Unfaithful man30 Odd Foot of Grunts Lyrics IndexCaptcha
Widget
Liedje 30 Odd Foot of Grunts Unfaithful Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Unfaithful Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 30 Odd Foot of Grunts Unfaithful Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Unfaithful Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.