Believer


Something inside is taking my life
Can't kepp on going like this
All of the time there was no kind
That could make you believe in what is true

Come on satan give us another death
Look on to us and tell us not to rest
We belive in whats evil
And tell of what we know
Come on come on satan

This is what is bringing us down
Who cares on what you think of this
Let the one god rot to shit
He's nothing but lies beieve in this

Come on satan
Give us another death
Look on to them and tell them not to stress
Believe in whats evil
And tell them of what we hear
Come on satan

BelieverCaptcha
Liedje 8 Foot Sativa Believer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Believermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 8 Foot Sativa Believer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Believer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.