Exeunt


There will be a time when there will be too much to fit
So I will make room
Hammer in hand
As blood and bone fall away
Like rain upon the deepest ocean of nothing
The filth will drip from entry wounds
To turn to mush upon the floor
With eyes shut tight as I make silent apologies
I reflect on black hours and skull in hands
As the gold falls into the abyss
So will the red
And I will crawl beneath the soil to understand
My gift to you
Just make sure to follow my leadCaptcha
Liedje 8 Foot Sativa Exeunt is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Exeuntmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 8 Foot Sativa Exeunt downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Exeunt in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.