Kickitallaway


Danger on your doorstep, get the red carpet out
Get the floor swept, turn the volume to full
Feel the adrenalin pull prepare to break every rule
Just like a raging bull

Charging through your gates
Petrol tanker with no brakes
Bringing in fuel to burn
Battling whom it may concern

Kick it all away
Kick it all away

Just like ice it makes you feel cold
Hammering till you fold
Damaging dismantling
Exsistance going uncontrolledCaptcha
Liedje 8 Foot Sativa Kickitallaway is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kickitallawaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 8 Foot Sativa Kickitallaway downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kickitallaway in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.