El-Train


yo listen up

When i'm up here with this mic in my hand
there aint' no one can stop me, coz am a whole new brand
face it man, i'm a one man band
The name is el-train, don't forget it
just incase u do brother i'll make u regret it
Don't think just coz i'm white that i'll put up with your shit
there's gonna banners all over with me name all over itCaptcha
Liedje 8 Mile El-Train is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied El-Trainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 8 Mile El-Train downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje El-Train in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.