J,O,N,E


I live in a shed with jeans and beens
Who knows what we get up to?
time and time again
I'm such a prick and so proud of it

But my moms husband now to find my mother
and dig a hole just over 6ft
And cover her ass with rubble and peat

Thats it for this shit
Love john'o and
his dickCaptcha
Liedje 8 Mile J,O,N,E is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied J,O,N,Emits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 8 Mile J,O,N,E downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje J,O,N,E in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.