Black Truth


NO safe from the silence still haunting me
Away from this place where I've been to long
A mejestic sunset lays in wait for that beatiful day
That was never meant to be

When time and space collide in this head on crash
Who will be the first to break these silences with lies
If truth is pain then let me be your masochist
And bury the rest in this burning flame that is my life

This fate has dealt me nothing but broken glass
A single note that always rings off key
Just like the lines used in an overplayed tragedy
This time we've gone to far

You were so much better than this
This time we've gone to far
Leave all your lies
Leave all your tears

Remember Change is the only constant

Black Truth, White Lies
Black Truth, White Lies
Black Truth, White Lies
Black Truth, White Lies
Black Truth, White Lies
Black Truth, White Lies
Black Truth, White Lies
Black Truth, White Lies

You were so much better than this
You were so much better than this
You were so much better than this
You were so much better than this
You were so much better than this
You were so much better than thisCaptcha
Liedje A Change Of Pace Black Truth is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Black Truthmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Change Of Pace Black Truth downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Black Truth in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.