Songtekst van A Flock Of Seagulls: I Ran So Far Away

I Ran So Far Away


I Ran (So Far Away)
A Flock of Seagulls
I walk along the avenue
I never thought I'd meet a girl like you
Meet a girl like you
With auburn hair and tawny eyes
The kind of eyes that hypnotize me through
Hypnotize me through
And I ran
I ran so far away
I just ran
I ran all night and day
I couldn't get away
A cloud appears above your head
A beam of light comes shining down on you
Shining down on you
The cloud is moving nearer still
Aurora borealis comes in view
Aurora comes in view
Rpt Chorus
Reached out a hand to touch your face
You're slowly disappearing from my view
-pearing from my view
Reached out a hand to try again
I'm floating in a beam of light with you
Beam of light with you
Rpt Chorus 2x

Transcribed by:
Michael UnruhCaptcha
Widget
Liedje A Flock Of Seagulls I Ran So Far Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Ran So Far Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Flock Of Seagulls I Ran So Far Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Ran So Far Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.