Songtekst van A Girl Called Eddy: Girls can really tear you up inside

Girls can really tear you up inside


There's a girl whose stuck inside a picture frame
She's seen your face her mother's mentioned once your name
She sits and dreams her fifteen year old dreams of what to do
She's heard you sing and that your eyes are very very very blue

Why do you run
Why do you hide
From all you are
You're just a man

But she could tear you up inside
Tear you up inside
She could tear you up inside
Tear you up inside

She has a home outside this little picture frame
You're not in it and she wants someone to blame
Do you remember what it's like to be that young
All the pages that are blank all the songs yet to be sung

Why do you run
Why do you hide
From all she is
She's just a girl

But girls can tear you up inside
Tear you up inside
They could tear you up inside
Tear you up inside

If there are words you want to say
She's waiting for that rainy, that rainy day

Why do you run
Why do you hide
From all she is
She's just a girl
Tear you up inside
You're just a boy
Tear you up inside
They could tear you up inside
Tomorrow's gonna comes anyway
And you can see it in the inside
They could tear you up inside
Tear you up insideCaptcha
Liedje A Girl Called Eddy Girls can really tear you up inside is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Girls can really tear you up insidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Girl Called Eddy Girls can really tear you up inside downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Girls can really tear you up inside in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.