Golden


Last night I dreamed
While I was walking that I died looking up
At fancy buildings and skyscrapers
Are real heartbreakers
When your time has come and gone
It could've been all yours for a song

Of all the things I ever wanted
It was you
And love and freedom
But I was a girl haunted
In the blue, undaunted

Just swimming for the shore
Wondering what the hurt is for

But tonight I know why I'm here
I don't need to lose you to know
That it's already golden

Tonight I know in my heart
I don't need to die just to see
That it's already golden
That it's already golden

So take the purple
And take the black
And take all the colors of heartache back
And throw them in the sea
And say you love me
Keep the silver, keep the gold
Stay wand watch the world get old

'Cause tonight I know why I'm here
I don't need to lose you to know
That It's already golden

Tonight I know in my heart
I don't need to die just to see
That it's already golden
It's already golden
It's already golden
It's already golden
It's already golden
It's already goldenCaptcha
Widget
Liedje A Girl Called Eddy Golden is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goldenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Girl Called Eddy Golden downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Golden in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.