Songtekst van A Guy Called Gerald: Beaches & Deserts

Beaches & Deserts


Beaches and deserts where you take me
Beaches and deserts where you take me
From low to high
From wet to dry
Beaches and deserts where you break me
Beaches and deserts where you break me
From safe to sound
From lost to found
And I love these extremes of you
Don't wake up without dreams of you
Here on the edge of you
Is where I will live
Beaches and deserts where you leave me
Beaches and deserts where you leave me
Beaches and deserts where you grieve me
From good to bad
From happy to sad
And I love these extremes of you
Don't wake up without dreams of you
Here on the edge of you
Is where I will live
Here on the edge of you
Is where I will live forever
I will live forever
Here on the edge of you
Is where I will live forever
I will live forever
I will live foreverCaptcha
Liedje A Guy Called Gerald Beaches & Deserts is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beaches & Desertsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Guy Called Gerald Beaches & Deserts downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beaches & Deserts in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.