Multiplies


Wendy Page :

You look at me but what do you see
Who I am or who you'll have me be
I don't know what else I can give
Sometimes live and let live

Down the corridor
You leave me wanting more
Looking back I'm on my knees
You never tease you just release
And with these chains you set me free
And with these chains you set me free

Everything about me multiplies
The stars and the shadows in your eyes
Ask you if you'll love me one more time
You say I do love you love you

I tell myself I'll leave when I choose
I ask myself I have a good snooze
These questions never go away
They burn like an eternal flame

Down the corridor said you wanted more
Looking back I'm on my knees
You never tease you just release
With these chains you set me free
And with these chains you set me free

Everything about me multiplies
The stars and the shadows in your eyes
Ask you if you'll love me one more time
You say I do love you love you

And with these chains you set me free
With these chains you set me free

And down the corridorCaptcha
Widget
Liedje A Guy Called Gerald Multiplies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Multipliesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Guy Called Gerald Multiplies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Multiplies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.