Angel In The Snow


Angel, angel or so
Wherever you may go
Hmm, yeah
I'll follow

And always will I be there
Shake worries from your hair
Hmm, yeah
I'll be there

Always, wherever you may go

Ad lib to endCaptcha
Widget
Liedje A-ha Angel In The Snow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Angel In The Snowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-ha Angel In The Snow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Angel In The Snow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.