Have You Forgotten


Have you forgotten me
lord up above?
I stand here forsaken by all I love

Hear me
oh
hear me and answer my plea

Send an angel to earth to comfort me
A soldier stands guard on the volga's side

He keeps his watch on the river wide

The night is dark and full of fear

Silent is the land around

Not a shred of comfort has he found

And his heart cries out in lonelyness

Have you forgotten me
lord up above?
Have you forgotten me
lord up above?
Have you forgotten me
lord up above?







Captcha
Widget
Liedje A La Carte Have You Forgotten is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Have You Forgottenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A La Carte Have You Forgotten downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Have You Forgotten in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.