Songtekst van A Life Once Lost: Prepare Yourself For What Is About To Come

Prepare Yourself For What Is About To Come


Let me rip the throat of your still warm body
Cover my eyes with the blood of lying fool
A person you sought after innocence in my arms
A person you took advantage of
For I am the fool
I am the fool you walked past threw these lies
I am the man that shall be punished
Let it be known that we create a desire
and that we are the only creatures that canCaptcha
Widget
Liedje A Life Once Lost Prepare Yourself For What Is About To Come is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Prepare Yourself For What Is About To Comemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Life Once Lost Prepare Yourself For What Is About To Come downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Prepare Yourself For What Is About To Come in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.