Songtekst van A Long Winter: The Boy From Judecca

The Boy From Judecca


You're porcelain promises wear with age
It's getting hard to breathe when you hold my head under
The stage is set for a tragedy
My eyes are closedI won't stand
I won't stand in the way my eyes are closed
My eyes are closed
The cold steel feels good in my back
Broken hearts, broken promisesCaptcha
Liedje A Long Winter The Boy From Judecca is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Boy From Judeccamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Long Winter The Boy From Judecca downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Boy From Judecca in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.