Prophet On A Lie


Spreading your lies
And preaching like a prophet
For all those gone beyond
(For you) I'll never sacrifice my life
I should be in fear of your judgment
But for now and ever I rise above them
I won't hear you
Never feel you I don't bare your marks
I should be in fear of your judgment
But for now and ever I rise above themCaptcha
Widget
Liedje A Perfect Murder Prophet On A Lie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Prophet On A Liemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Perfect Murder Prophet On A Lie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Prophet On A Lie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.