Arbitrary Reason


I am all alone and I see you waiting by the phone
in my dreams in my dreams
put your past on hold
I'm dying inside
put your blood, sweat and tears on a line out to dry
cause it's cold in here
will someone hit it

Floor, time is fading faster than before
innocent mind arbitrary reason why bloody beginnings

I am blind from sounds but I hear the light
it's coming near in my dreams in my dreams
take your time
lay down face flat on the ground
take a deep breath in
but don't make a sound
cause it's cold in here
will someone hit it

I take back everything I saidCaptcha
Liedje A Step Behind Arbitrary Reason is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Arbitrary Reasonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Step Behind Arbitrary Reason downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Arbitrary Reason in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.