Songtekst van A Step Behind: Proper Precautions For A Fake Suicide

Proper Precautions For A Fake Suicide


Why don't you get away from this away from everything
it all comes back to you
take the easy way out
you're so selfish
you always think of yourself

Slitted wrists and knife stab wounds
the pictures all too clear
you ended up alone sitting by yourself thinking ways turn back time
it's way too late right now

Where were you this time
I walked through the door alone

If you stumble in my arms I will break your bones for sure
and my bleeding heart will soak right through your shirt
getting ready for the day to end and wash away feelings felt straight from the past
the futures coming too fastCaptcha
Liedje A Step Behind Proper Precautions For A Fake Suicide is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Proper Precautions For A Fake Suicidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Step Behind Proper Precautions For A Fake Suicide downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Proper Precautions For A Fake Suicide in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.