Shades Of Blue


You see me tonight, arms left out to hold you so tight,
You see me here, eyes are leading hearts without fear,
And then I know, you are here

Feelings come out, your voice shuns all of the doubt,
You see me now, you can't even tell how much
I love you, you are here

So try this, so try me, touch my lips, and you'll see

Shades of red, of blue, of light, of dark, all of the shades of loves first start,
Out on the bay on the roof tops tonight, you can see at loves first start you are thereCaptcha
Widget
Liedje A Storybook Ending Shades Of Blue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shades Of Bluemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Storybook Ending Shades Of Blue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shades Of Blue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.