Songtekst van A Thousand Falling Skies: Almost Heaven

Almost Heaven


I packed my bags and caught the next train to this mountain side
Where i could watch the sun set with tears in my eyes
I can sit here for days letting the cancer fill my lungs
Letting the tears wash away the pain that i always seem to mask behind a
smile

Where I could watch the sun set with tears in my eyes [x4]

Yesterday seemed so important to me
and today i lost myself within myself
How could i get lost in what was mine
Rivers run there course,I guess
and sometimes i just run
but today i never stopped
i never stopped running from youCaptcha
Widget
Liedje A Thousand Falling Skies Almost Heaven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Almost Heavenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Thousand Falling Skies Almost Heaven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Almost Heaven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.