Songtekst van A Wilhelm Scream: Famous Friends And Fashion Drunks

Famous Friends And Fashion Drunks


Rule one, is hang up your phone,
because if you knew what's next, you'd never chase another dream again
All you wanted was an answer, not just to suffer
Who are you weighing down?
All you wanted was the offer, not just to suffer
And it's not the end
Rule 6 is to hold that tongue
Because you're fucked if you forget: rules 3 and 4 and 5 were made by them
All you wanted was an answer, not just to suffer
Who are you weighing down?
All you wanted was the offer, not just to suffer
But down the road, you'll want to shut me out instead Right
You'll want to shut me out You'll fit in real well
Successful Shock the world But you'll never learn
People: units sold You can drop the role
Let's call us what we are nowCaptcha
Liedje A Wilhelm Scream Famous Friends And Fashion Drunks is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Famous Friends And Fashion Drunksmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Wilhelm Scream Famous Friends And Fashion Drunks downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Famous Friends And Fashion Drunks in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.