Hike


Let's go on a rocket ship
We'll decimate the empty promise makers, including me
It's old hat for a new life, because they already forgot me
It's new shoes for a short hike that I've been walking for days
I'm living life like I just died and everybody knows it now
I'm taking myself for a ride and everybody knows it now
I broke my legs and tried to fly and everybody knows it now
I'll tell the truth, why should I lie when everybody knows it nowCaptcha
Widget
Liedje A Wilhelm Scream Hike is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hikemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Wilhelm Scream Hike downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hike in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.